Hộp nối Analog (4 cổng)

Model JB4
Loại Hộp nối 4 loadcell
Chức năng kết nối tín hiệu từ nhiều loadcell thành 1 tín hiệu duy nhất truyền đến đầu cân hiển thị.
Sử dụng chủ yếu trong các loại cân sàn, cân ô tô điện tử,…
Compare
X