Showing all 8 results

Nhập khẩu chính hãng Yaohua

Mức cân tối đa: 300kg ( tuỳ chọn: 50kg-60kg-100kg-150kg-200kg-250kg)

Kích thước bàn cân: 40x50cm

Bảo hành cân 12 tháng

Giao hàng COD toàn quốc

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 300kg

Kích thước bàn cân: 40x50cm

Bảo hành 12 tháng

Giao hàng COD toàn quốc

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Nhập khẩu chính hãng Amcell Mỹ

Mức cân tối đa: 300kg

Kích thước bàn cân: 40x50cm

Bảo hành cân 18 tháng

Giao hàng COD toàn quốc

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 100kg 200kg 300kg

Kích thước bàn cân: 40x50cm

Bảo hành: 18 tháng

Giao hàng COD toàn quốc

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 500kg – 1 tấn – 2 tấn

Bảo hành 24 tháng

Báo giá tốt theo kích thước yêu cầu

Giao hàng COD Toàn Quốc

Giá chưa kèm Phụ kiện: – Lồng cân heo – Thành lan can – Máng dốc lên xuống 

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 500kg – 1 tấn – 2 tấn

Bảo hành 24 tháng

Báo giá tốt theo kích thước yêu cầu

Giao hàng COD Toàn Quốc

Giá chưa kèm Phụ kiện: – Lồng cân heo – Thành lan can – Máng dốc lên xuống 

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 500kg – 1 tấn – 2 tấn

Bảo hành 24 tháng

Kích thước bàn cân đồng giá: 1x1m, 0.8×1.2m, 0.8×1.3m

Báo giá tốt theo yêu cầu kích thước ( 1.2×1.2m, 1.2×1.5m, 1.5x2m, ….)

Giao hàng COD Toàn Quốc

Giá chưa kèm Phụ kiện: – Lồng cân heo – Thành lan can – Máng dốc lên xuống 

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View

Mức cân tối đa: 500kg – 1 tấn – 2 tấn

Bảo hành 18 tháng

Kích thước bàn cân đồng giá: 1x1m, 0.8×1.2m, 0.8×1.3m

Báo giá tốt theo yêu cầu kích thước ( 1.2×1.2m, 1.2×1.5m, 1.5x2m, ….)

Giao hàng COD Toàn Quốc

Giá chưa kèm Phụ kiện: – Lồng cân heo – Thành lan can – Máng dốc lên xuống 

Liên hệ ngay: 0963497847

Quick View
X