Chúng tôi không ngừng cải tiến, hoàn thiện các sản phẩm phần mềm của mình để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân.  

Chúng tôi hiện đã phát triển được các phần mềm sau:

1. Phần mềm quản lý trạm cân

Phần mềm Smart Weight KSW2.7

2. Phần mềm quản lý bán hàng dành cho cửa hàng tạp hóa nhỏ (đang hoàn thiện)

Phần mềm Shopmanage 1.0

3. Phần mềm quản lý kỹ thuật dùng cho các đơn vị thí nghiệm (đang hoàn thiện)

Phần mềm: TestManage 1.0

4. Phần mềm theo đặt hàng của khách hàng.

5. Triển khai website, phần mềm bán hàng của bên thứ 3 theo yêu cầu của khách hàng