Chúng tôi hoạt động trong 3 lĩnh vực chính như sau:

  • Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện công nghiệp. Trong đó tập trung vào các trạm cân xe tải và nhà máy điện.
  • Viết, triển khai phần mềm kinh doanh và phần mềm quản lý, kỹ thuật.
  • Mua bán, lắp đặt, sửa chữa hệ thống năng lượng mặt trời áp mái dùng cho hộ gia đình và nhà xưởng.